21

lis

 • By: Łukasz Matuszczyk
 • 0 Comment

PROTEST PRZECIWKO AGRESJI

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z ...

08

lut

 • By: Łukasz Matuszczyk
 • 0 Comment

Ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U.2021.0.1909 t.j.) z dniem 1 grudnia 2021 r. powstał Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ)

Zgodnie z informacjami wskazanymi na stronie KRZ: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-zadluzonych ...

13

lip

 • By: Łukasz Matuszczyk
 • 0 Comment

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:Nieborak ...

13

lip

 • By: Łukasz Matuszczyk
 • 0 Comment

OBWIESZCZENIE O TWRMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:Nieborak ...

13

mar

 • By: Łukasz Matuszczyk
 • 0 Comment

Informacja o ograniczeniu przyjmowania stron postępowania egzekucyjnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII w ...

24

cze

 • By: Łukasz Matuszczyk
 • 0 Comment

Art. 761 k.p.c. w odniesieniu do osób fizycznych

Podstawą działania sądowych organów egzekucyjnych jest art. 761 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks ...

07

maj

 • By: Łukasz Matuszczyk
 • 0 Comment

Spis Inwentarza

Spis Inwentarza Komornik Sądowy zgodnie z art. 2 Ustawy. z dnia 22 marca 2018 r. o Komornikach Sądowych. (Dz.U. ...

04

kw.

 • By: Łukasz Matuszczyk
 • 0 Comment

Skutki zajęcia ruchomości

Zajęcie ruchomości dłużnika w trybie egzekucji sądowej powoduje daleko idące skutki. Warto o tym wspomnieć, ...

22

mar

 • By: Łukasz Matuszczyk

Wprowadzenie w posiadanie na podstawie prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności zgodnie z art. 999 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks ...

02

lut

 • By: Łukasz Matuszczyk

Uprawnienia wierzyciela wynikające z zajęcia udziałów dłużnika w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Obecnie często spotykanym rodzajem postępowania egzekucyjnego jest egzekucja z praw majątkowych dłużnika w postaci ...