Informacja o ograniczeniu przyjmowania stron postępowania egzekucyjnego

  • By:Łukasz Matuszczyk
  • 0 Comment

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII w związku z koniecznością zachowania środków ostrożności w sytuacji wystąpienia epidemii Covid-19 informuje, że kancelaria Komornika Sądowego będzie zamknięta dla stron postępowania egzekucyjnego do odwołania. Kancelaria będzie pracować w godzinach swojego urzędowania i przyjmować korespondencję. Ograniczeniu ulegnie jedynie osobisty kontakt pracowników ze stronami postępowania egzekucyjnego oraz bezpośrednie wpłaty gotówkowe, które to będą przyjmowane tylko przelewem, lub w szczególnych przypadkach po ustaleniu terminu. Kontakt z kancelarią będzie możliwy również telefonicznie pod numerem : 323080777.
Informacja o ograniczeniach w pracy kancelarii zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych, oraz stronie internetowej kancelarii.

Posted in: Aktualności