zajęcia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 08.03.2022r. o godz. 10:00 odbędzie się pod następującym adresem: 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 31/519 pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Skutki zajęcia ruchomości

Zajęcie ruchomości dłużnika w trybie egzekucji sądowej powoduje daleko idące skutki. Warto o tym wspomnieć, ponieważ regułą, którą ustawodawca wskazał w art. 855 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296 (dalej k.p.c).jest pozostawienie przez Komornika Sądowego rzeczy w dozorze osoby, u której je zajął. W praktyce […]