spis

Spis Inwentarza

Spis Inwentarza Komornik Sądowy zgodnie z art. 2 Ustawy. z dnia 22 marca 2018 r. o Komornikach Sądowych. (Dz.U. 2018,poz. 771). wykonuje głównie czynności egzekucyjne. Do zadań Komornika Sadowego leży jednak również wykonywanie innych czynności wskazanych na podstawie odrębnych przepisów. Takie czynności wykonywanie są w ramach prowadzonych przez Komornika Sądowego postępowań nieegzekucyjnych oznaczonych repetytorium o […]