LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI

  • By:Łukasz Matuszczyk
  • 0 Comment

OBWIESZCZENIE O TERMINIE I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII zawiadamia że w dniu 22 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod adresem: ul. Kaliska 7- sala numer 112, 41-200 Sosnowiec odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

1) Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika:
Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35
Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem: 3665/1 o powierzchni: 0,2421 ha, (2 421 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00081433/4.Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 183 000 netto słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych.
Wartość brutto dla kwoty 183 000 zł przy 23% stawce VAT wynosi: 225 090,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę: 168 817, 50 zł.

Wysokość Rękojmi: 22 509 zł.

2)Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika: Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach,43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem: 3665/2 o powierzchni: 0,2600 ha, (2 600 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00083945/0. Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 197 000 zł. netto słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych
Wartość brutto dla kwoty 197 000 zł. przy 23% stawce VAT wynosi:  242 310 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę: 181 732, 50 zł.

Wysokość Rękojmi: 24 231 zł.

3)Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika: Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach,43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem : 3665/3 o powierzchni: 0,2882ha, (2 882 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00083944/3.
Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 218 000 zł. netto słownie: dwieście osiemnaście tysięcy złotych
Wartość brutto dla kwoty 218 000 zł przy 23% stawce VAT wynosi: 268 140 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę: 201 105 zł.

Wysokość Rękojmi: 26 814 zł.

4)Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika: Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35.Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem : 3665/4 o powierzchni: 0,1853 ha, (1 853 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00083943/6. Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 140 000 zł. netto słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych.
Wartość brutto dla kwoty 140 000 zł. zł przy 23% stawce VAT wynosi: 172 200 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę: 129 150 zł

Wysokość Rękojmi: 17 220 zł.

5)Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika: Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 3665/9 o powierzchni: 0,7699 ha, (7 699 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00083939/5. Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 583 000 zł. netto słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych.
Wartość brutto dla kwoty 583 000 zł. przy 23% stawce VAT wynosi: 717 090 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę: 537 817, 50 zł.

Wysokość Rękojmi: 71 709 zł.

6) Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika: Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach,43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35.Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem : 3665/10 o powierzchni: 0,1089 ha, (1 089 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00087802/4. Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 82 000 zł. netto słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych..
Wartość brutto dla kwoty: 82 000 zł. przy 23% stawce VAT wynosi: 100 860 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę: 75 645 zł.

Wysokość Rękojmi: 10 086 zł.

7)Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika: Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach,43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem: 3665/11 o powierzchni: 0,1279 ha, (1 279 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00087803/1. Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 97 000 zł. netto słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy.
Wartość brutto dla kwoty: 97 000 zł przy 23% stawce VAT wynosi: 119 310 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę: 89 482, 50 zł.

Wysokość Rękojmi: 11 931 zł.

8) Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika: Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach,43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem: 3665/12 o powierzchni: 0,2225 ha, (2 225 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00087804/8. Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 168 000 zł. netto słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych
Wartość brutto dla kwoty: 168 000 zł. zł przy 23% stawce VAT wynosi: 206 640,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę: 154 980 zł.

Wysokość Rękojmi: 20 664 zł.

Stosownie do art. 962 i art. 867(1) w zw. z art. 1013(6) k.p.c. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy Komornika Sądowego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji. i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja będzie prowadzona w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości uregulowanym w art. 1013 (6) k.p.c. Wskazane powyżej nieruchomości znajdują się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W związku z powyższym warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie wyżej wym. nieruchomości są określone w Ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 1994 Nr 123 poz. 600).
Jednocześnie Komornik Sądowy wskazuje, że sprzedaż wyżej wym. nieruchomości jest objęta obowiązkiem uiszczenia i odprowadzenia należnego podatku VAT, który doliczony do ceny oszacowania wskazanej przez biegłego rzeczoznawcę.

Komornik Sądowy

Łukasz Matuszczyk

Posted in: Licytacje, Licytacje nieruchomości