udziały w sp.zo.o.

Obecnie często spotykanym rodzajem postępowania egzekucyjnego jest egzekucja z praw majątkowych dłużnika w postaci udziałów w spółce z o.o. Ustawodawca w art. 151 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks Spółek Handlowych, Dz. U. 2000, Nr 94, poz.1037 (dalej k.s.h.), stosunkowo liberalnie potraktował tę formę prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez określenie relatywnie niskiego kapitału zakładowego […]