dron

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

  • By:Łukasz Matuszczyk
  • 0 Comment

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 30.09.2021r. o godz. 10:00

odbędzie się pod następującym adresem: 41-200 Sosnowiec, ul. Starowiejska 66c pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Opis licytowanej ruchomości:

Dron, model: DJI Phantom GL 300C

Wartość szacunkowa w zł.

2600,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny oszacowania, do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

Posted in: Licytacje ruchomości