Zgodnie z art. Art. 796 k.p.c. Wniosek o wszczęcie egzekucji składany komornikowi może być złożony na urzędowym formularzu, znajdującym się poniżej. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to warunek niezbędny do prawidłowego złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji, który może zostać również sporządzony odręcznie.

Zgodnie z art. 767§ 31 . Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to warunek niezbędny do prawidłowego złożenia skargi na czynności Komornika Sądowego, która może zostać również sporządzona odręcznie.

Komornik Sądowy wskazuje, że zarówno wniosek egzekucyjny jak i skarga na czynności Komornika Sądowego mogą zostać sporządzone również odręcznie. Nie złożenie pisma na załączonych formularzach nie skutkuje nieważnością złożonego pisma procesowego