ruchomość

Skutki zajęcia ruchomości

Zajęcie ruchomości dłużnika w trybie egzekucji sądowej powoduje daleko idące skutki. Warto o tym wspomnieć, ponieważ regułą, którą ustawodawca wskazał w art. 855 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296 (dalej k.p.c).jest pozostawienie przez Komornika Sądowego rzeczy w dozorze osoby, u której je zajął. W praktyce […]