czynności terenowe

Podstawą działania sądowych organów egzekucyjnych jest art. 761 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296 (dalej k.p.c). To instrument prawny, który umożliwia Komornikowi Sądowemu pozyskanie wiedzy od osób fizycznych, instytucji oraz organów administracji państwowej. W tym miejscu należy poczynić pewną uwagę: żaden podmiot, w tym osoba […]