Obwieszczenie o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

  • By:Łukasz Matuszczyk
  • 0 Comment

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Monument F SPV2 Sp.zo.o.
ul. Zabłocie 25/5
30-701 Kraków
przystąpił do opisu i oszacowania następujących nieruchomości:

  • Nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Zaruskiego,  posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr: KA1S/00081433/4, Nr. działki: 3665/1 , w WKW Sądu Rejonowego w Sosnowcu.
  • Nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Zaruskiego,  posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr: KW KA1S/00083945/0 Nr. działki : 3665/2 w WKW Sądu Rejonowego w Sosnowcu.
  • Nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Zaruskiego,  posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr: KW KA1S/00083944/3. Nr. działki : 3665/3 w WKW Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

-Nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Zaruskiego,  posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr: KW KA1S/00083943/6. Nr. działki : 3665/4 w WKW Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

  • Nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Zaruskiego,  posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr: KW KA1S/00083939/5. Nr. działki : 3665/9 w WKW Sądu Rejonowego w Sosnowcu.
  • Nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Zaruskiego,  posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr: KW KA1S/00087802/4. Nr. działki : 3665/10 w WKW Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

-Nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Zaruskiego,  posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr: KW KA1S/00087803/1. Nr. działki : 3665/11 w WKW Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

  • Nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Zaruskiego,  posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr: KW KA1S/00087804/8. Nr. działki : 3665/12 w WKW Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

należących do dłużnika
Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach
ul. Budowlanych 35
43-100 Tychy

Protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasza Matuszczyka pod adresem: Modrzejowska 12/4,
41-200 Sosnowiec w dniu 12 kwietnia 2021 r. o godz. 10 :00.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

uczestników, o których niema wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Komornik Sądowy

Łukasz Matuszczyk

Posted in: opis i oszacowanie