Licytacje

O B W I E S Z C Z E N I E O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI Skrzypek Dorotaul. Wiejska 40a41-200 Sosnowiec przystąpił do opisu i oszacowania udziałów dłużnika w nieruchomości opisanych jako: Udziały dłużnika w wysokości: 8/24 i 4/24 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Porąbka, składającej się z działek […]

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 kwietnia 2024 r. o godz 10 :00 w Kancelarii Komornika Sądowego pod adresem: ul. Modrzejowska 12/4, 41-200 Sosnowiec P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A 1) Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika: […]

OBWIESZCZENIE O TERMINIE I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIW TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII zawiadamia że w dniu 22 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod adresem: ul. Kaliska 7- sala numer 112, 41-200 Sosnowiec odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A 1) Nieruchomości […]

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 08.03.2022r. o godz. 10:00 odbędzie się pod następującym adresem: 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 31/519 pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

dron

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 07.12.2021r. o godz. 10:00 odbędzie się pod następującym adresem: 41-200 Sosnowiec, ul. Starowiejska 66c druga licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1. Dron DJI Phantom GL 300C […]

dron

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 30.09.2021r. o godz. 10:00 odbędzie się pod następującym adresem: 41-200 Sosnowiec, ul. Starowiejska 66c pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Opis licytowanej ruchomości: Dron, model: DJI Phantom GL 300C Wartość szacunkowa w zł. […]

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7.04.2021 r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego pod adresem: ul. Modrzejowska 12/4, 41-200 Sosnowiec odbędzie się P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości w postaci: nieruchomości w […]

O B W I E S Z C Z E N I E O II TERMINIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII zawiadamia że w dniu 30.01.2020 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego pod adresem: ul. Modrzejowska 12/4, 41-200 Sosnowiec odbędzie się : DRUGA  LICYTACJA 1) Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy […]

O B W I E S Z C Z E N I E O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII zawiadamia że w dniu 19.11.2019 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego pod adresem: ul. Modrzejowska 12/4, 41-200 Sosnowiec odbędzie się : P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A 1) Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. […]

O B W I E S Z C Z E N I E Monument F SPV2 Sp.zo.o. ul. Miodowa 14/5 31-055 Kraków przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości Nieruchomość ta położona jest w Sosnowcu przy ul. Zaruskiego (Numer działki: 3665/7). i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sosnowcu o numerze […]