Aktualności

PROTEST PRZECIWKO AGRESJI

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska. Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski […]

Zgodnie z informacjami wskazanymi na stronie KRZ: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-zadluzonych System teleinformatyczny Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) to jawny rejestr prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości, w którym ujawnia się dane dotyczące:  osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu […]

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:Nieborak Andrzejul. Jagodowa 241-935 Bytomreprez. przezr. pr. Katarzyna Gałkowska-Latała Kancelaria Radcy Prawnegoul. Wita Stwosza 1441-219 Sosnowiecprzystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako: Nieruchomość Gruntowa niezabudowana, lub w trakcie zabudowy, położona w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu […]

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:Nieborak Andrzejul. Jagodowa 241-935 Bytomreprez. przezr. pr. Katarzyna Gałkowska-Latała Kancelaria Radcy Prawnegoul. Wita Stwosza 1441-219 Sosnowiecprzystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako: Nieruchomość Gruntowa niezabudowana, lub w trakcie zabudowy, położona w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu […]

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII w związku z koniecznością zachowania środków ostrożności w sytuacji wystąpienia epidemii Covid-19 informuje, że kancelaria Komornika Sądowego będzie zamknięta dla stron postępowania egzekucyjnego do odwołania. Kancelaria będzie pracować w godzinach swojego urzędowania i przyjmować korespondencję. Ograniczeniu ulegnie jedynie osobisty kontakt […]

Podstawą działania sądowych organów egzekucyjnych jest art. 761 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296 (dalej k.p.c). To instrument prawny, który umożliwia Komornikowi Sądowemu pozyskanie wiedzy od osób fizycznych, instytucji oraz organów administracji państwowej. W tym miejscu należy poczynić pewną uwagę: żaden podmiot, w tym osoba […]

Spis Inwentarza

Spis Inwentarza Komornik Sądowy zgodnie z art. 2 Ustawy. z dnia 22 marca 2018 r. o Komornikach Sądowych. (Dz.U. 2018,poz. 771). wykonuje głównie czynności egzekucyjne. Do zadań Komornika Sadowego leży jednak również wykonywanie innych czynności wskazanych na podstawie odrębnych przepisów. Takie czynności wykonywanie są w ramach prowadzonych przez Komornika Sądowego postępowań nieegzekucyjnych oznaczonych repetytorium o […]

Skutki zajęcia ruchomości

Zajęcie ruchomości dłużnika w trybie egzekucji sądowej powoduje daleko idące skutki. Warto o tym wspomnieć, ponieważ regułą, którą ustawodawca wskazał w art. 855 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296 (dalej k.p.c).jest pozostawienie przez Komornika Sądowego rzeczy w dozorze osoby, u której je zajął. W praktyce […]

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności zgodnie z art. 999 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296 (dalej k.p.c) przenosi własność n nabywce i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności. Ten ostatni etap egzekucji nie zawsze jednak dla nowego właściciela nieruchomości jest tożsamy z […]

Obecnie często spotykanym rodzajem postępowania egzekucyjnego jest egzekucja z praw majątkowych dłużnika w postaci udziałów w spółce z o.o. Ustawodawca w art. 151 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks Spółek Handlowych, Dz. U. 2000, Nr 94, poz.1037 (dalej k.s.h.), stosunkowo liberalnie potraktował tę formę prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez określenie relatywnie niskiego kapitału zakładowego […]